Såvel lån som kreditter er almindelige produkter i bankerne og giver kunden mulighed for her og nu at skaffe sig kapital til den investering eller det behov, som måtte være forestående. Men der er væsentlige forskelle på vilkårene på de to lånetyper.

Formålet der ligger bag finansieringsbehovet, bør derfor være afgørende for, hvorvidt der skal vælges et lån eller en kredit.

Lån

Er der tale om investering i et aktiv (bolig, bil, campingvogn m.m.), vil der typisk blive anvendt et lån, idet lånet udbetales på én gang. D.v.s. at renteberegningen starter for hele beløbet i forbindelse med udbetalingen af lånet og tilbagebetalingen påbegyndes med en ydelse (rente og afdrag) ud fra en løbetid, som varierer alt efter hvilket aktiv, der er tale om.        Tommelfingerregel: jo længere ”levetid” aktivet har, jo længere løbetid på lånet vil der oftest være tale om – der kan altså f.eks. ydes længere løbetid på et boliglån end på et billån.

Kredit

Kreditter anvendes ofte i situationer, hvor kunden ønsker en ”reserve” – altså muligheden for at foretage en eller anden investering, når behov/ønske opstår. Der betales her kun rente af det beløb, der er trukket på kreditten, men i nogle tilfælde betales der herudover en provision, for den kredit banken har stillet til rådighed.             

Eksempel: kunden har fået bevilget en kredit på kr. 50.000,00, men har alene trukket kr. 20.000,00 på kontoen. Her vil der skulle betales rente af kr. 20.000,00 og i nogle tilfælde provision af kr. 50.000,00.

Som regel er der ikke afdragsbetaling på en kredit, men derimod aftalt en genforhandlingsdato – f.eks. efter 5 år. Men kunden har dog mulighed for løbende at indbetale på kreditten, for derved at nedbringe saldoen, hvoraf renten beregnes.

Derfor anvendes kreditten i en del tilfælde i tilknytning til en lønkonto.

Der er for begge typer tale om variabel rente, men de samlede omkostninger på de to lånetyper kan være en del forskellige.

Typisk beregner banken sig en lidt højere rente på en kredit end på et lån og i nogle tilfælde vil der, som ovenfor nævnt, endvidere være en provisionsbetaling på kreditten. Det er er derfor meget vigtigt, at kunden gør sig meget klart, hvorledes finansieringsbehovet bedst løses i det enkelte tilfælde.

Oprettelsesomkostningerne vil som regel være ens på de to typer.

Konklusion

Hovedreglen bør derfor være, at der vælges et lån, når der er et aktiv eller et behov, som medfører at hele beløbet kræves udbetalt på én gang. Det betyder samtidig, at kunden får afviklet gælden i takt med at aktivets værdi afskrives.

Har man derimod et løbende og varieret behov for kapital, kan det derimod være en fordel at vælge en kredit, idet der her alene betales rente af det til enhver tid trukne beløb – dog skal man være opmærksom på en eventuel løbende provision af det tilsagte maksimum på kreditten.

Kontakt FinansTeam.

Book tid nu – og få et klart indblik i, hvordan vi kan hjælpe dig!

Da FinansTeam er placeret flere steder i landet, er det underordnet, hvor du bor.

Vi er 100 % på din side og eksperter i at skaffe dig den bedste økonomiske løsning.

Book tid nu – og få et klart indblik i, hvordan vi kan hjælpe dig!

 

FINANSTEAM

Hovedkontor:
Oddervej 157A,
8270 Højbjerg

Tlf. 8637 2060

info@finansteam.dk