Gældssanering

FinansTeam støtter dig hele vejen.

Sidder du i en håbløs situation med en uoverskuelig stor gæld, kan løsningen være en gældssanering.

Det er en ordning, hvor din gæld enten slettes helt eller nedskrives til et beløb, som du er i stand til at afdrage.

En gældssanering vil i mange tilfælde være den bedste måde at blive gældfri på:

du er gældfri indenfor 5-7 år

du får som regel et større rådighedsbeløb at leve for

du slipper for kreditorernes konstante opringninger, breve og mails

du får en løsning på din gæld

Samlet aftale med dine kreditorer

Gældssanering betyder, at der bliver lavet en samlet aftale mellem dig og de kreditorer, som du skylder penge. Aftalen medfører, at din gæld bliver nedsat til et beløb, som det er realistisk, at du kan tilbagebetale over en kortere årrække, og der laves en afdragsordning. I visse tilfælde kan din gæld blive helt annulleret.

Krav til gældssanering

En gældssanering er en fordel, hvis du har en betragtelig gæld til både private og offentlige kreditorer. Gældssaneringen sidestiller gælden til det offentlige med gælden til dine øvrige kreditorer. Du skal imidlertid opfylde en lang række krav for at opnå gældsanering, og det lykkes kun for ca. 1 ud af 4 ansøgere.

Hovedbetingelserne for at få tilkendt gældssanering er:

Din gæld skal være så stor, at det ikke er realistisk, at du kan betale den tilbage i den nærmeste fremtid

Det skal være sandsynligt, at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine vilkår

Du skal have afdraget på gælden, hvis du har haft mulighed for det

Dine økonomiske forhold skal være afklarede og din indkomst stabil

Består din gæld af store forbrugslån, skal du ikke regne med at få den eftergivet. Realkreditlån, boliglån med sikkerhed i boligen og billån med pant i bil bliver heller ikke gældssaneret. Derimod kan fx banklån, SU-lån og gæld til det offentlige og SKAT helt eller delvis eftergives.

Se alle regler og krav vedr. gældssanering her

FinansTeam støtter dig hele vejen

Afgørelsen og gældssanering træffes i Skifteretten, der har en lang række formaliteter og krav til ansøgningen. Det gælder om at være præcis og nøjagtig med alle oplysninger for at undgå, at din ansøgning bliver afvist. FinansTeam hjælper dig gerne med at finde de rigtige bilag og relevante informationer, så ansøgningen står så stærkt som muligt. Vi kender alle faldgruberne og kravene.

Søg frivillig akkord først

Inden ansøgning om gældssanering vil FinansTeam altid først prøve at lave en såkaldt ”frivillig akkord” med dine kreditorer. Af frygt for slet ikke at få nogen af de penge, du skylder, vil de som regel være interesseret i at lave en realistisk aftale om tilbagebetaling af en del af beløbet. Vores rådgivere har stor erfaring i at forhandle disse aftaler på plads med kreditorerne og kan skaffe dig de absolut bedste vilkår. Samtidig undgår du at skulle gennem den opslidende proces med at søge om gældssanering og bliver ikke underlagt de meget stramme regler.