FAQ

De oftest stillede spørgsmål

Hvad er afdrag?

Et afdrag er den del af ydelsen, du betaler af på dit lån hver måned eller hver termin. Afdraget er derfor det beløb, som du ved betaling nedbringer din hovedstol med.

Hvad er et andelsbevis?

Et andelsbevis er bevis på, at man ejer en andel i en andelsboligforening. Beviset er en dokumentation for, at man ejer en bolig i foreningen.

Hvad er en debitor?

En debitor er en låntager. Det er debitor, der skylder kreditor penge.

Hvad er et forbrugslån?

Et forbrugslån er et lån, der kan finansiere dit behov nu og her. Det kan både være små og store beløb, med lang eller kort løbetid. Et forbrugslån kan man bruge, til lige hvad man har lyst til. Der er ingen krav til sikkerhed i lånene, og derfor er renten også en smule højere end på et banklån.

Hvad er gældssanering?

En gældssanering er en ordning, hvor debitors gæld enten bliver slettet helt eller sat ned. Sættes gælden ned, laves en afdragsordning mellem debitor og kreditor for resten af gælden.

Hvad er en kautionist?

En kautionist er en person, der hæfter for en anden persons gæld. Hvis låntager ikke kan afdrage på lånet, kan kreditorerne i stedet kræve, at kautionisten afbetaler på lånet.

Hvad er en kreditvurdering?

Bankerne laver en kreditvurdering af dig for at kunne vurdere, om de vil låne dig penge. Her gennemgår din historik i forhold til tidligere lån og kredit for at finde ud af, om du er i stand til at tilbagebetale lånet.

Hvad er køberrådgivning?

Køberrådgivning er en rådgivning til dig, der vil købe en ny ejendom. Lidt som en ejendomsmægler er på sælgers side, så er vores køberrådgiver på din side.

Hvad er et lånebevis?

Et lånebevis er noget, banken kan udstede til dig. Lånebeviset beviser, at du er godkendt til at låne en vis sum penge.

Hvor meget betyder min månedlige ydelse, for mine totale omkostninger af mit lån?

Den månedlige ydelse er det beløb, du samlet betaler for dit lån pr. måned. Jo højere din månedlige ydelse er, jo hurtigere bliver lånet betalt af. Og jo hurtigere du betaler lånet af, desto lavere bliver rentetilskrivningen.  

Lad os antage, at du har stiftet et lån på 400.000 kr. med stiftelsesomkostninger på 11.000 kr. Du skylder nu banken 411.000 kr. Det er et lån med fast rente, som du har besluttet at betale af på 10 år. Renten ligger på 5 %, og din månedlige ydelse er sat til 4.355,13 kr.

Det betyder, at du om 120 måneder har tilbagebetalt lånet og betalt 111.616,48 kr. i renter.

Lad os nu se, hvad der sker, hvis du forhøjer din månedlige ydelse til 4.800 kr., så du nu betaler 444,87 kr. mere om måneden for det samme lån med de samme betingelser.

Hvis du afdrager med 4.800 kr. i stedet for 4.355,13 kr., så vil det i stedet for at tage 120 måneder, nu kun tage 106 måneder, altså 14 måneder mindre, og du vil samtidig have betalt 97.837,77 kr. i renter i stedet for 111.616,48 kr. Derved bliver lånet væsentlig billigere i renter og bliver også betalt af på kortere tid.    

Hvad er rentesats?

En rentesats er renten i procent, man betaler for at låne et beløb. Så hvis du har en rente på 5 %, er din rentesats 5 %.

Hvad er stiftelsesomkostninger?

Stiftelsesomkostninger, oprettelsesomkostninger, oprettelsesgebyr, etableringsomkostninger og etableringsgebyr er nogle af de omkostninger, der kan være forbundet med oprettelsen af et lån.

Hvad er termin?

Ordet termin dækker over de datoer, hvor du skal betale ydelsen for dit lån. Små lån har oftest mange terminer, og store lån har oftest færre terminer.

Hvad er ydelsen?

Ydelsen er det beløb, du samlet betaler for dit lån. Ydelsen betales typisk månedligt eller kvartalsvist. Ydelsen består af renterne på lånet samt et evt. afdrag og måske et bidrag til realkreditinstituttet. Bruttoydelsen er beløbet før dit skattefradrag, nettoydelsen er beløbet efter dit skattefradrag.

Hvad er en afdragsfri periode?

Ved langt de fleste lån er det muligt at lave en afdragsfri periode. Det betyder, at man ikke afdrager på sit lån, men kun betaler renteomkostningerne i en vis periode.

Hvad er boligrådgivning?

Boligrådgivning er en rådgivning til dig, der vil købe en ny ejendom. Lidt som en ejendomsmægler er på sælgers side, så tilbyder vi boligrådgivning, hvor vores køberrådgiver på din side.

Hvad er en fast rente?

En fast rente er en fastsat rente, hvilket betyder, at renten ikke kan ændre sig igennem hele aftalens forløb. Den faste rente vil dog som regel altid være en smule højere, men samtidig er den også mere sikker.

Hvad er gældsrådgivning?

Gældsrådgivning er rådgivning om, hvordan du hurtigst og mest effektivt bliver gældfri, kommer ud af RKI og får vendt din økonomiske situation.

Hvad er hovedstol?

Hovedstolen er den oprindelige sum af det beløb, du har lånt.

Hvad er en kreditor?

Kreditor er et andet ord for långiver. En kreditor er derfor en virksomhed eller en privat person, der har ydet et lån til en anden.

Hvad betyder kurs?

Ordet kurs fremgår ved stort set alle realkreditlån.

Kursen på et realkreditlån er prisen på din realkreditobligation (realkreditlån). Denne kurs kan variere over tid. Hvis du/I skal optage et lån, er udbetalingskursen den pris, du modtager fra salget af obligationerne. Hvis du skal indfri realkreditlånet (betale hele lånet tilbage), er indfrielseskursen den pris, du skal betale for at købe obligationen tilbage.

Indfrielseskurs

Hvis udbetalingskursen på realkreditobligationen er 100, modtager du 100.000 kr., hvis du har lånt 100.000 kr. Hvis udbetalingskursen er 95, modtager du 95.000 kr., ud af de 100.000 kr. du låner. Det vil sige, at du taber 5000 kr.

Hvis du derimod vil tilbagebetale realkreditlånet, skal du betale indfrielseskursen på fx 105. Det betyder, at du så skal betale 105.000 kr.

Et fastforrentet realkreditlån kan altid indfries til kurs 100, hvorimod et realkreditlån med variabel rente som regel skal indfries til over kurs 100. Der er altså oftest to kurser på et realkreditlån.

Hvis du skal indfri lånet eller omlægge lånet, er det bedst, hvis indfrielseskursen er så lav som muligt.

Udbetalingskurs

Hvis du skal optage et lån, er det bedst, hvis udbetalingskursen er så tæt på 100 som muligt, fordi du derfor vil komme til at skylde færrest mulige penge. Normalt vil et lån aldrig have en udbetalingskurs over 100, da det vil betyde, at långiveren skal betale penge til dig.

Kurs og rente

Det fungerer sådan, at kurs og renter altid reagerer modsat af hinanden. Det betyder, at hvis du gerne vil have et realkreditlån med en lav rente – lad os sige på 0,5 % – så er kursen på obligationen (lånet) 95. Men hvis du omvendt ønsker et realkreditlån med høj kurs, lad os sige kurs 99, vil renten være tilsvarende højere, omkring 1 % for tiden.

Lad os antage at du vil gerne låne 1.000.000 kr. Det ene lån har en lav udbetalingskurs – lad os sige kurs 95 – til en rente på 0,5 %. Det betyder, at du ca. skal låne 1.050.000 kr. for at få udbetalt 1.000.000 kr. Du skal derfor afdrage og betale renter af de 1.050.000 kr. Det betyder, at lånet først bliver billigere for dig efter ca. 10 år, da du først der har betalt de ekstra 50.000 kr. af.

Det andet lån har en høj udbetalingskurs på 99, men med en rente på 1 %. Hvis du derimod vælger dette lån, skal du i stedet låne 1.010.000 kr. for at få udbetalt 1.000.000 kr. Du skal derfor afdrage og betale renter af de 1.010.000 kr.

Hvad er løbetid?

Løbetiden på et lån er den tid, du skal bruge på at tilbagebetale lånet. Det betyder, at løbetiden er fra der, hvor du får lånet udbetalt, til du har tilbagebetalt lånet.

Hvad er en meddebitor?

En meddebitor er en person, der hæfter for alle forpligtelser på lige fod med den anden ansøger af lånet.  

Hvad er renter?

Renter er den pris, man betaler for at have lånte penge til rådighed. Renter er som regel altid angivet i procent.

Hvad er RKI?

RKI står for Ribers Kredit Information, som er et register for dårlige betalere. Du kan havne i RKI, hvis du et antal gange ikke betaler din kreditor til tiden.

Er du i RKI, kan det betyde, at andre ikke vil låne dig penge. For at komme ud af RKI skal du betale din gæld. Det kan være svært at komme ud af RKI, især hvis du har mange kreditorer, der alle vil have deres penge, og det kan også være besværligt at forhandle med dem.

Hvad er et samlelån?

Et samlelån er et lån, som er sammenlagt af flere forskellige lån. Det kan gøre det at afdrage mere overskueligt, da man så kun afdrager på ét lån i stedet for på flere forskellige lån. Oftest er der også en bedre og lavere rente af finde på et samlelån. Med et samlelån skal du kun forholde dig til én restgæld, én afdragsordning og ét lån.

Hvad betyder det at stille sikkerhed?

I bestemte typer lån er der krav om, at man stiller sikkerhed. Det betyder, at långiver kan gøre krav på det aktiv, du stiller som sikkerhed, hvis du ikke betaler lånet tilbage.

Hvad er variabel rente?

En variabel rente kan ændre sig gennem hele lånets løbetid. Det er dog ikke fra dag til dag, men ud fra forskellige intervaller, som er afhængigt af låntypen.

Hvad er ÅOP?

ÅOP er en forkortelse for årlige omkostninger i procent. ÅOP viser alle de omkostninger, der er forbundet med lånet i hele lånets løbetid, udtrykt i procent pr. år.

ÅOP indeholder altså både lånets stiftelsesomkostninger, rente, bidrag og andre eventuelle omkostninger. Det er derfor dine samlede omkostninger i procent. Det betyder, at du kan bruge ÅOP til at sammenligne forholdsvis ens lån. Du kan dog ikke sammenligne et lån med variabel rente med et lån med fast rente ud fra ÅOP.

Finansteam

Hovedkontor:
Oddervej 157A,
8270 Højbjerg

Tlf. 8637 2060

info@finansteam.dk

Vi er godkendt af Finanstilsynet

FinansTeam er godkendt af Finanstilsynet – for at du kan føle dig tryg.

Klik for at se godkendelse.